Để lại thông tin

Về Uplus

Phương pháp

Đánh giá

Khóa học

Blog

Để lại thông tin

Về Uplus

Phương pháp

Đánh giá

Khóa học

Blog

Advanced - Recap IELTS

Củng cố kiến thức - Chuẩn bị sẵn sàng vượt vũ môn

Giáo viên: Thái Duy Minh

Đối tượng: Những bạn đã có kiến thức khá, giỏi về tiếng Anh nhưng chưa biết cách ứng dụng hiệu quả với đề thi IELTS và chưa học qua lớp Basic tại Uplus

Bạn sẽ đạt được gì sau khoá học?

Hình thành tư duy, cách tiếp cận phù hợp cho 4 kỹ năng: Reading, Listening, Writing, Speaking

Xác định các điểm yếu, lỗ hổng kiến thức và thực hiện cải thiện

Xây dựng và củng cố vốn từ, ngữ pháp cơ bản

Đọc hiểu, nghe hiểu và nắm được cách làm các dạng bài Reading, Listening

Nói trôi chảy và ứng dụng đa dạng cấu trúc ngữ pháp cho các bài Speaking Part 1

Khoá học này bao gồm

21h học trên lớp

7 buổi học

Tài liệu miễn phí

Hỗ trợ ôn tập và đăng ký thi

Để lại thông tin

Hệ thống phần mềm độc quyền của Uplus

Hỗ trợ ngoài giờ qua tin nhắn và gọi điện với giáo viên

Nội dung chương trình học

   Buổi 2

   Buổi 3

   Buổi 4

   Buổi 5

   Buổi 6

   Buổi 7

   Buổi 1                         

*Lưu ý: Nội dung buổi học có thể linh hoạt điều chỉnh dựa theo kết quả học tập & tiến độ của từng lớp.

90 phút - Module 1
05 phút - Mục tiêu khóa học
10 phút - Cơ chế tính điểm của IELTS
10 phút - Các giai đoạn trong khóa học
10 phút - Tiêu chí lớp học được xây dựng
05 phút - Nội quy
Hướng dẫn sử dụng các công cụ
10 phút - Uplus Links - Quản lý toàn bộ học liệu, công cụ
15 phút - Lyricstraining - Luyện nghe chép chính tả và lợi ích so với cách nghe truyền thống
10 phút - Google Classroom - Nộp - Chữa bài
10 phút - Lightshot - chụp ảnh màn hình
05 phút - Feedback 24/7
90 phút - Module 2
15 phút - Cấu trúc và chủ đề Listening Section 1
20 phút - Bài nghe bổ trợ về nội dung Số và Tên
15 phút - Các lỗi sai thường gặp trong Listening Section 1
10 phút - Cách tiếp cận, lưu ý và hạn chế lỗi cho dạng Sentence Completion - Điền từ
Hướng dẫn sử dụng các công cụ
10 phút - TTS Reader - Luyện nghe lỗi phổ biến và cách tránh mắc lại nhiều lần lỗi nghe
10 phút - Audio/Video Playback Controller - Tăng giảm tốc độ bài nghe và việc tăng dần khả năng nghe hiểu tốc độ cao
10 phút - U Exercise - Làm bài - Xem kết quả - Chữa bài và ý nghĩa của việc chữa bài kỹ lưỡng

Lịch học sẽ được thống nhất riêng giữa các học viên và giáo viên. Tần suất 1 buổi/tuần và thường vào cuối tuần (Thứ 7 - Chủ Nhật)

90 phút - Module 1
10 phút - Cấu trúc và tiêu chí đánh giá bài thi Speaking
10 phút - Bối cảnh phòng thi
20 phút - Cách phát triển ý theo mô hình ORE - Opinion - Reason - Example
20 phút - 4 loại ví dụ (examples)
10 phút - Cách đưa ra Ví dụ (Examples) cho luận điểm kể cả khi chưa có trải nghiệm
10 phút - Củng cố Ngữ pháp về các thời Quá khứ Đơn, Quá khứ Tiếp diễn, Quá khứ Hoàn thành
10 phút - Ứng dụng nâng cấp câu về mặt ngữ pháp bằng các thời Quá khứ
90 phút - Module 2
30 phút - Cấu trúc và chủ đề Listening Section 2
20 phút - Các lỗi sai thường gặp trong Listening Section 2
15 phút - Cách tiếp cận, lưu ý và hạn chế lỗi cho dạng Label Diagram (Map) - Bản đồ
15 phút - Cách xác định phương hướng, từ vựng về di chuyển
Hướng dẫn sử dụng các công cụ
10 phút - Memrise - Chọn và học từ mới và lợi ích của việc học kho từ mới cá nhân trên app

90 phút - Module 1
10 phút - Các cách đoán từ - Dựa ngữ cảnh, dấu câu, từ nối, từ chỉ định nghĩa, mệnh đề quan hệ
10 phút - Quy trình đoán từ
10 phút - Thực hành đoán từ
15 phút - Củng cố ngữ pháp - Mệnh đề độc lập - Mệnh đề phụ thuộc
15 phút - Xác định chủ vị Chính - Phụ
30 phút - Cách tóm tắt, ghi chú nâng cao
90 phút - Module 2
30 phút - Các bước làm dạng Headings
15 phút - Các lỗi thường gặp dạng Headings
30 phút - Các bước làm dạng Multiple Choices
15 phút - Các lỗi thường gặp dạng Multiple Choices

90 phút - Module 1
20 phút - Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng đọc
10 phút - Ưu điểm, nhược điểm của Skim - Scan
10 phút - Tại sao chỉ Skim-Scan là chưa đủ
20 phút - Cách tóm tắt, ghi chú cơ bản
10 phút - Các bước làm dạng True False Not Given
05 phút - Các lỗi thường gặp của dạng True False Not Given
10 phút - Các bước làm dạng Sentence Completion (Điền từ)
05 phút - Các lỗi thường gặp của dạng Sentence Completion (Điền từ)
90 phút - Module 2
20 phút - Cách sử dụng Idioms thông dụng Idioms (Thành ngữ) về Thời gian, Thời tiết, Hoạt động phổ biến. 
15 phút - Cách brainstorm ý tưởng cho phần Reasons
15 phút - Câu hỏi gợi mở khi bí ý tưởng
15 phút - Luyện tập phát triển ý 3 phần Opinion Reason Example
25 phút - Bài tập nhóm 2 người kèm đánh giá chéo

90 phút - Module 1
20 phút - Củng cố khả năng tóm tắt, ghi chú
20 phút - Các bước làm dạng Locating information
15 phút - Các lỗi thường gặp dạng Locating information
20 phút - Các bước làm dạng Labeling Diagram
15 phút - Các lỗi thường gặp dạng Labeling Diagram
90 phút - Module 2
30 phút - Các bước làm dạng Multiple Choice (chọn nhiều đáp án)
15 phút - Các bước làm dạng Multiple Choice (chọn nhiều đáp án)
30 phút - Các bước làm dạng Locate information - Matching (tên người)
15 phút - Các bước làm dạng Locate information - Matching (tên người)

90 phút - Module 1
20 phút - Củng cố ngữ pháp Câu điều kiện
15 phút - Cách đưa câu điều kiện vào các dạng câu hỏi khác nhau
15 phút - Cách brainstorm cho câu điều kiện
10 phút - Các hình thức câu điều kiện với độ dài khác nhau
10 phút - Luyện nói trực tiếp và đánh giá chéo theo nhóm tại lớp 
05 phút - 3 cách xử lý câu hỏi khó mà vẫn đảm bảo độ dài, từ vựng, ngữ pháp
05 phút - Cách trả lời dạng câu hỏi về Phương pháp - How - Method
10 phút - Luyện nói trực tiếp và đánh giá chéo theo nhóm tại lớp
90 phút - Module 2
30 phút - Củng cố Ngữ pháp - Mệnh đề quan hệ cơ bản
15 phút - Cách ứng dụng Mệnh đề quan hệ vào các dạng câu hỏi Speaking
20 phút - Củng cố Ngữ pháp - thời Tương lai
15 phút - Cách brainstorm ý tưởng cho các câu hỏi về Tương lai
10 phút - Luyện nói trực tiếp và đánh giá chéo theo nhóm tại lớp

90 phút - Module 1
10 phút - Củng cố Ngữ pháp so sánh - Các dạng so sánh với Tính từ và Phó từ
05 phút - Các dạng câu hỏi và thời điểm phù hợp để sử dụng so sánh
10 phút - Tự tạo bối cảnh để sử dụng So sánh
05 phút - Cách dùng Database Speaking x TTS Reader - phòng thi ảo với bộ đề như thi thật
10 phút - Luyện nói trực tiếp và đánh giá chéo theo nhóm tại lớp
10 phút - Củng cố ngữ pháp So sánh - Các dạng so sánh về số lượng
10 phút - Cách trả lời dạng câu hỏi How often / How much-many
10 phút - Cách dùng Pronunciation Checker - Kiểm tra phát âm, luyện từ phát âm sai nhiều
10 phút - Luyện nói trực tiếp và đánh giá chéo theo nhóm tại lớp 
Hướng dẫn sử dụng các công cụ
05 phút - - U Note - Tóm tắt bài giảng
05 phút - - U Report - Báo cáo học tập
90 phút - Module 2
40 phút - Cấu trúc và chủ đề Listening Section 3
30 phút - Phân loại và nghe hiểu các loại nội dung trong Listening - Signpost, Trap, Answer, Confirmation
20 phút - Cách tiếp cận, lưu ý và hạn chế lỗi trong dạng Multiple Choice

Chương trình gồm 7 buổi - tóm tắt kiến thức đã dạy ở lớp Basic cũng như cách sử dụng các phần mềm, công cụ liên quan đến quá trình học.

Thái Duy Minh

CEO & Founder tại Uplus English
8.0 - IELTS Listening
8.0 - IELTS Reading

Giáo viên Khoá Recap Advanced IELTS

Không gian lớp học

tại Uplus

Đảm bảo đầu ra

Uplus English vs. Trung tâm lớn vs. Gia sư

Phương pháp

Uplus English

Trung tâm lớn

Gia sư

Track and Change > Luôn sát sao, hỗ trợ đúng lúc, đúng chỗ

Ứng dụng công nghệ > trải nghiệm thân thiện, dữ liệu rõ ràng

Cách làm bài bản, không học tủ, học mẹo

Ứng dụng được trong giao tiếp, học thuật

Hỗ trợ tự học 24/7

Giáo viên

Uplus English

Trung tâm lớn

Gia sư

Kiến thức tiếng Anh tốt

Kỹ năng sư phạm tốt

Sát sao, quan tâm học viên để không để ai bị bỏ lại phía sau

Được hỗ trợ bởi công nghệ

Lộ trình

Uplus English

Trung tâm lớn

Gia sư

Rõ ràng, chi tiết

Linh hoạt, có phần chữa lỗi sai

Hiệu quả

Môi trường làm việc

Uplus English

Trung tâm lớn

Gia sư

Cơ sở vật chất

Không khí học tập

Hỗ trợ ngoài giờ học

Hỗ trợ trước khi thi

Ứng dụng công nghệ

Uplus English

Trung tâm lớn

Gia sư

Online test với giao diện, tính năng như thi thật

Cá nhân hóa luyện tập

Luyện Speaking và phát âm 24/7 với phần mềm

Học và ôn tập từ vựng cá nhân với Memrise

Bài chữa chi tiết các kỹ năng - tự động gợi ý chỉnh sửa

Kho bài đọc - nghe chép chính tả bổ trợ từ BBC Learning English

Cảm nhận của học viên tại Uplus

Câu Hỏi

Thường Gặp

Cùng Uplus giải đáp những thắc mắc của bạn nhé!

   Phương pháp dạy của Uplus là gì?

   Giáo viên tương tác với học viên như thế nào, có sát sao không?

   Học online hay học offline?

   Khoá học có dạy những tips/ tricks để thi IELTS điểm cao không?

   Giáo viên tại Uplus là ai?

   Học kỹ năng Writing/ Speaking tại Uplus như thế nào?

   Học kỹ năng Reading tại Uplus như thế nào?

   Học kỹ năng Listening tại Uplus như thế nào?

Phương pháp

Mọi bài tập của học viên đều được làm trên máy tính đem đến kết quả là số liệu về từng bước làm đều được cập nhật về máy của giáo viên.
💥Từ đó giáo viên có thể bao quát được toàn lớp để nắm được:
- Cả lớp đang gặp khó khăn ở phần nào 
- Nhưng câu hỏi nào cần can thiệp, hỗ trợ
- Từng cá nhân đang mắc lỗi gì, tại sao, như thế nào
Từ đó đưa ra được can thiệp phù hợp và tương tác với đúng đối tượng cần thiết.

Lớp học của Uplus có thể học Online hay Offline đều được vì:
- Tất cả các bài tập đều được làm trên máy và dữ liệu về kết quả học tập được truyền trực tiếp về máy tính của giáo viên nên dù ở lớp hay ở nhà thì giáo viên đều tương tác tốt với các bạn 💞
Do đó, chất lượng nội dung dạy và học Online và Offline là tương đương nhau. Thực tế Uplus đã có nhiều học viên ở các tỉnh thành khác nhau như Phú Thọ, Sài Gòn,... và cả ở nước ngoài như Thái Lan, Australia.
Tuy nhiên với các bạn tại Hà Nội, Uplus khuyến khích các bạn đến học tại lớp.
Khi đến lớp, bên cạnh chương trình học chính khóa sẽ có thêm nhiều trò chơi, giao lưu về tiếng Anh và các chủ đề khác như học tập, công việc,... giữa học viên và giáo viên trước và cuối giờ dạy cũng như trong giờ giải lao 🤗🤗

Khóa học của Uplus không hướng đến dạy mẹo, học tủ, phương châm của chúng mình là học viên cần có đủ khả năng, kiến thức để "nhạc nào cũng nhảy, đề nào cũng có thể làm tốt" 💥💥

Thay vì đoán đề, học tủ, hay tập trung vào tips, tricks, Uplus sẽ hướng dẫn các bạn phương pháp làm bài logic, chặt chẽ, hạn chế tối đa lỗi sai, tránh sai đi sai lại nhiều lần 1 vấn đề, để thật sự áp dụng kiến thức trong không chỉ thi cử mà còn là học tập và làm việc trong tương lai.

Mỗi buổi học, học viên sẽ được tiếp xúc với dạng câu hỏi và được hướng dẫn cách sử dụng cấu trúc ngữ pháp, từ vựng phù hợp cho dạng và chủ đề tương ứng.
📖 Học viên được làm các bài tập với độ khó tăng dần với các mục tiêu:
- Remember - Gợi nhớ lại kiến thức sẵn có
- Understand - Hiểu sâu kiến thức
- Apply - Nắm được cách áp dụng vào các ngữ cảnh cơ bản
- Analyse & Evaluate - Thực hành phân tích, đánh giá các câu mẫu và các lỗi thường gặp
- Create - Tự tạo câu trả lời của bản thân và tự đánh giá theo tiêu chí liên quan
🎓 Qua đó, nắm được:
- Phát triển ý tưởng logic, hiệu quả, áp dụng được tất cả các đề
- Kết hợp sử dụng Ngữ pháp.

Uplus sẽ hướng dẫn cách tiếp cận Reading bền vững, để bạn không chỉ làm tốt bài IELTS mà còn có được cách đọc bài và tóm tắt văn bản tiếng Anh trong học tập và công việc.
Cách đọc của Uplus hướng đến việc học viên có thể hiểu cặn kẽ về ngữ pháp, từ vựng, tính liên kết giữa các câu trong đoạn văn, xử lý các trường hợp khi gặp từ khó một cách hiệu quả nhất, qua đó nắm được nội dung đầy đủ của bài đọc.

Sau đó, Uplus sẽ hướng dẫn cách xử lý từng dạng bài theo quy trình tối ưu để hạn chế các lỗi sai mà phương pháp truyền thống Skim/Scan rất dễ mắc phải 🤓

Với Listening, tại Uplus học viên sẽ được tiếp cận với:
🎧Bài giảng và bài tập chi tiết về từng dạng câu hỏi, từng phần, chủ đề trong IELTS Listening
🎧Kho bài tập nghe chép chính tả bổ trợ
🎧Kho từ mới bổ trợ
🎧Kho bài nghe, video bổ trợ với nội dung hấp dẫn, có giọng đọc và độ khó tương đương đề thi IELTS
Sau mỗi bài tập, giáo viên cũng sẽ chấm, chữa chi tiết để bạn hạn chế các lỗi sai trong tương lai.

Phương pháp Track and Change của Uplus được dựa trên 3 yếu tố:
- Tương tác 🤗
- Dữ liệu 📡
- Công nghệ 💻

Cụ thể, Giáo viên quan sát quá trình làm bài, phân tích kết quả (Track) và đưa ra chỉ dẫn về các lỗi sai cũng như đề xuất chương trình học và các công cụ, phần mềm phù hợp để học viên cải thiện (Change) khác. Nói cách khác, Uplus đặt học viên ở trung tâm, luôn sát sao, theo dõi và can thiệp khi cần thiết, khác với cách học truyền thống nơi giáo viên là trung tâm còn học viên phải "tự bơi" rất nhiều. 

Tham khảo thêm về:

Phương pháp Track and Change

Hệ thống phần mềm

Là các giáo viên có tâm, đầy nhiệt huyết, gần gũi, thân thiện và luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn cả trong và ngoài lớp học. Xem thêm Profile giáo viên chúng mình 

tại đây

   Mình chưa từng làm quen với IELTS có thể tham gia khoá không?

   Học phí của các lớp Uplus như thế nào?

   Học tại Uplus được đảm bảo đầu ra như thế nào?

   Yêu cầu đầu vào là gì?

   Bài test đầu vào của Uplus như thế nào?

Uplus hiện có 2 trình độ:
🌟Basic IELTS: Đầu vào 4.0, đầu ra 5.5 🌟
Tham khảo chương trình học
🌟Advanced IELTS: Đầu vào 5.5, đầu ra 6.5+ 🌟
Tham khảo chương trình học

Nếu bạn đạt đầu vào lớp Basic IELTS ➞ Lộ trình học sẽ gồm 2 lớp Basic và Advanced - Tổng độ dài khoảng 8-9 tháng 
Nếu bạn đạt đầu vào lớp Advanced IELTS ➞ Lộ trình học sẽ khoảng 4 tháng

*Thời lượng đã bao gồm nghỉ lễ, nghỉ phép của giáo viên và nghỉ giữa khóa)
Mục đích của việc phân trình độ là vì nội dung học và bài tập có độ khó khác nhau, khi các học viên có trình độ tương đương, học viên sẽ cảm thấy nội dung học phù hợp, không dễ quá cũng không khó quá, từ đó sẽ cảm thấy hứng thú khi tiếp thu kiến thức 🤓

tại đây

tại đây

   Uplus có các khóa học theo những trình độ nào? Lộ trình ra sao?

Hoàn toàn có thể, khóa học IELTS tại Uplus không hướng đến dạy tủ, dạy mẹo, mà tập trung vào xây dựng kiến thức nền tảng để học viên sử dụng tiếng Anh thành thạo, với khung năng lực cốt lõi dựa trên đề IELTS 🌈
Để có thể giao tiếp tốt, thực tế bạn không chỉ cần phản xạ từ việc luyện nói nhiều mà còn cần
✨Từ vựng, ý tưởng, nội dung từ Reading 
✨Cách phát âm, ngữ điệu từ Listening
✨Cách phát triển ý tưởng logic, mạch lạc và Ngữ pháp từ Writing
Nội dung IELTS và chương trình học của Uplus do đó sẽ phù hợp để hỗ trợ bạn có kỹ năng giao tiếp bền vững, ứng dụng được trong nhiều ngữ cảnh giao tiếp khác nhau.

Khoá học ở Uplus sẽ hướng dẫn và giới thiệu từ đầu về bài thi IELTS, nên học viên chưa từng tiếp xúc với IELTS vẫn hoàn toàn có thể theo kịp. Trong trường hợp chưa đạt kết quả đầu vào, Uplus có hỗ trợ bộ công cụ phần mềm và bài tập bổ trợ để học viên tự ôn luyện trong thời gian chờ lớp có trình độ phù hợp 💪🏻💪🏻

   Em học tiếng Anh để giao tiếp thì có thể tham gia khoá này không?

Lựa chọn lớp phù hợp

Với lớp Basic - đầu vào tương đương 4.0 với 2 kỹ năng Reading & Listening.
Điểm số này tương đương làm đúng 10/40 câu với 2 bài thi Reading và Listening.
Trong phần lớn trường hợp, điểm số này tương đương điểm thi THPT Quốc gia môn Anh hoặc điểm cuối kỳ trên trường cấp 3 khoảng 7 điểm trở lên khoảng 500 TOEIC 🌻 

Chính sách đảm bảo đầu ra của Uplus như sau:
💅🏻 Với lớp Basic:
- Đầu ra cam kết là 5.5 với 2 kỹ năng Reading và Listening (Speaking và Writing sang khóa Advanced mới hoàn thiện đầy đủ về kiến thức và kỹ năng nên chưa cam kết ở khóa này)
- Học viên được hoàn 40% học phí nếu:
1. Hoàn thành đủ 80% số bài tập được giao đúng Deadline
2. Không nghỉ quá 2 buổi
💅🏻 Với lớp Advanced:
- Đầu ra cam kết là 6.5 Overall cả 4 kỹ năng
- Học viên được hoàn 40% học phí nếu:
1. Hoàn thành đủ 80% số bài tập được giao đúng deadline
2. Không nghỉ quá 2 buổi
3. Thi trong vòng 6 tuần kể từ khi kết thúc buổi thứ 22 (lớp có 22 buổi chính khóa và 6 buổi ôn tập)

Tại sao chính sách trên lại hiệu quả hơn việc "Học không được cho học lại/học đến khi nào đỗ thì thôi"

Chi tiết về chính sách đảm bảo đầu ra, bạn có thể tham khảo

tại đây

Để đăng ký học, bạn chỉ cần: 
Bước 1: Để lại thông tin để chúng mình sắp xếp lịch test đầu vào và tư vấn 💙
Bước 2: Thực hiện bài test đầu vào (sẽ có giáo viên hướng dẫn trước khi làm test để bạn đạt kết quả cao nhất, tránh lỗi sai không đáng có) 💙
Bước 3: Trao đổi với giáo viên về kết quả và lộ trình phù hợp cũng như mong muốn của bạn về khóa học 💙
Bước 4: Thực hiện thanh toán học phí để đăng ký giữ chỗ💙

Đăng ký test và tư vấn 

tại đây

   Đăng ký khóa học như thế nào?

   Đăng ký nhưng chưa có lớp ngay, trong lúc đợi khai giảng thì làm gì?

Khi bạn đã đăng ký tham gia khóa học, Uplus sẽ có hướng dẫn để làm các bài tập bổ trợ trước khi vào khóa. Các bài tập này sẽ không trùng với bài tập sẽ có trong lớp chính thức. Cụ thể: 

☀️ Kho bài tập từ mới được cá nhân hóa: Từ mới được chọn lọc dựa trên vốn từ của từng bạn và sẽ được upload lên Memrise để học và ôn tập với kỳ vọng vốn từ của học viên sẽ tăng thêm 70-100 từ / tuần
☀️ Kho bài đọc bổ trợ: Bài đọc được phân loại và lựa chọn theo độ khó và chủ đề tương đương đề thi IELTS để học viên luyện tóm tắt + học từ mới.
☀️ Kho bài luyện nghe chép chính tả: Là các bài nghe theo các chủ đề và độ khó tương đương IELTS giúp học viên cải thiện khả năng ghi, viết đúng chính tả, và vốn từ cần thiết trước khi vào khóa.
☀️ Phần mềm luyện phát âm - nhận diện giọng nói: Pronunciation Checker của Uplus sẽ đánh giá tỉ lệ % số từ phát âm chính xác trong từng câu nói và thống kê các từ có xu hướng sai nhiều để học viên cải thiện qua từng bài tập.

Các bài tập trên đều hỗ trợ trực tiếp cho quá trình học và học viên có thể tự học 24/7, tuy nhiên 100% không trùng với bất kì bài tập nào trong khóa nên các bạn vẫn có thể cải thiện mà không làm ảnh hưởng hay mất hứng thú khi học chính khóa🎗️

Học phí các lớp của Uplus như sau:
🍀 Lớp Basic: 8.200.000 - 22 buổi - 2.5h/buổi - 2 buổi/tuần
🍀 Lớp Advanced: 8.600.000 - 28 buổi - 2.5h/buổi - 2 buổi/tuần

Thông tin về lớp và lịch khai giảng có thể tham khảo thêm 

tại đây

Quy trình thực hiện test đầu vào và tư vấn tại Uplus như sau:
1️⃣ Hướng dẫn cách làm bài
- Trước khi làm bài, Uplus sẽ giới thiệu về các quy định của bài thi và cách làm cơ bản của từng dạng, giúp học viên hạn chế lỗi sai không đáng có, đảm bảo kết quả phản ánh đúng trình độ

2️⃣ Làm bài
- Thí sinh sẽ lần lượt thực hiện 3 bài test gồm
‣ Listening: 30 phút - Format đầy đủ như thi thật
‣ Reading: 60 phút - Format đầy đủ như thi thật
‣ Speaking: 10 phút - gồm 6 câu hỏi Speaking Part 1 theo 3 chủ đề khác nhau

- Uplus không test đầu vào với Writing vì:
‣ Những yếu tố cần thiết khí đánh giá về Writing như Cách diễn đạt, Ngữ pháp, Từ vựng, đều đã phần nào được thể hiện quả bài Test Speaking
‣ Đề thi IELTS Writing khá đặc biệt, nếu chưa được học cách làm, rất khó để học viên làm tốt và thể hiện được khả năng

3️⃣ Chấm và Chữa bài
- Giáo viên sẽ nhập kết quả lên hệ thống và thực hiện chữa bài, trao đổi về các nội dung bạn đã thực hiện để đánh giá năng lực, phát hiện nguyên nhân và đề xuất giải pháp cải thiện và lộ trình học phù hợp với học viên.

4️⃣ Tư vấn
- Giáo viên sẽ lắng nghe về nhu cầu, mong muốn, những điểm học viên thích và không thích về các lớp học trước đây và tư vấn về Uplus để học viên đánh giá xem liệu Uplus liệu Uplus có phù hợp với nhu cầu của học viên

5️⃣ Giải đáp thắc mắc
- Giáo viên sẽ trực tiếp giải đáp các câu hỏi của học viên để học viên có đầy đủ thông tin về Uplus. 

✅ Lưu ý:
- Đề Test Uplus sử dụng sẽ đúng theo format và độ khó của bài thi IELTS
- Học viên được hướng dẫn trước nên kể cả chưa từng học IELTS vẫn có thể làm bài tốt
- Kết quả sẽ có ngay sau khi bài test được hoàn thành
- Bài test có thể thực hiện theo cả 2 hình thức Online và Trực tiếp tại lớp. Bạn lưu ý đăng ký hẹn lịch trước

tại đây

Thông tin khác

   Làm thế nào để gặp trao đổi trực tiếp với giáo viên về khóa học?

Khi học viên cần trao đổi trực tiếp với giáo viên, các bạn có thể đặt lịch hẹn, thông thường vào buổi sáng/chiều các ngày trong tuần 🤗 

   Học viên có được hướng dẫn sử dụng phần mềm của Uplus không?

✨Trước khi khóa học bắt đầu, Uplus sẽ thực hiện cài đặt mọi phần mềm cần thiết cho quá trình học, học viên không cần tự cài đặt.

Về việc sử dụng từng phần mềm, giáo viên sẽ hướng dẫn chi tiết trên lớp và có bài tập thực hành để học viên làm quen. Khi về nhà, các bài tập đều có clip hướng dẫn ch tiết để các bạn làm. Trong trường hợp gặp trục trặc kỹ thuật, các bạn có thể liên hệ giáo viên hoặc trợ giảng để được hỗ trợ xử lý online qua các phần mềm hỗ trợ kỹ thuật từ xa như Anydesk/Teamviewer/Ultraviewer.

   Học viên có cần tự cài đặt các phần mềm học tập không?

Trước khi khóa học bắt đầu, Uplus sẽ thực hiện cài đặt mọi phần mềm cần thiết cho quá trình học qua các phần mềm hỗ trợ kỹ thuật từ xa Online như Anydesk/Teamviewer/Ultraviewer, học viên không cần tự cài đặt.
Giáo viên sẽ hẹn lịch, quá trình cài đặt thường chỉ mất 15-30' tùy tốc độ của máy.

   Có thể tham khảo thêm thông tin tại đâu?

   Mình còn các câu hỏi khác muốn trao đổi thêm?

Học viên có thể tham khảo thông tin về Uplus tại

🌐 Website

🌐 Blog

🌐 Facebook

🌐 Instagram

🌐 Tiktok

tại đây

Bạn có thể nhắn tin trực tiếp cho Uplus qua các kênh sau:

📒 Fanpage Uplus English

📒 Facebook cá nhân Mr. Duy Minh

📒 Zalo

Hoặc qua đăng ký tư vấn trực tiếp

Quy định lớp học

   Nghỉ học có được học bù không?

Tất cả các buổi học tại Uplus đều được Live trên Zoom và quay video lại và upload lên Google Drive.
Trường hợp nếu ở xa, không đến được lớp, Uplus khuyến khích bạn vẫn tham gia lớp Online qua Zoom, nếu không thể học Online, bạn có thể xem lại video bài giảng.
Uplus hiện không hỗ trợ học ghép với lớp khác vì sẽ làm tăng sĩ số tối đa của lớp học đó, ảnh hưởng không tốt đến chất lượng của buổi học.

   Lượng bài tập về nhà sẽ như thế nào?

Các lớp của Uplus đều có thiết kế chương trình 2 buổi / tuần và lượng bài tập về nhà trong 5 ngày còn lại sẽ thường được thực hiện trong khoảng 5h, tức với mỗi ngày không đi học, bạn sẽ cần làm bài tập khoảng 1h/ngày.

   Phương thức và chính sách thanh toán học phí

   Có được chuyển nhượng học phí/khóa học sang người khác không?

💌Học viên có thể chuyển nhượng học phí đã đóng cho người khác với điều kiện học viên mới đó có khả năng tiếng Anh đầu vào phù hợp với lớp đó và việc chuyển nhượng phải diễn ra trước thời điểm khóa học bắt đầu.

Học phí đã đóng không thể bảo lưu sang khóa khác, trừ trường hợp gặp vấn đề về sức khỏe có giấy xác thực từ bệnh viện.

   Có được bảo lưu khóa học không?

Học viên chỉ được bảo lưu trong trường hợp có vấn đề về sức khỏe, có giấy xác nhận của bệnh viện.
Thời hạn bảo lưu tối đa 6 tháng.

Hoặc bạn truy cập                  để tham khảo rõ hơn về phương thức và chính sách thanh toán tại Uplus.

Uplus có hỗ trợ thanh toán trực tiếp và chuyển khoản qua Ngân hàng và các ví điện tử dưới đây ⬇️

link này

💖Bạn có thể tham khảo chi tiết quy định của lớp học 

tại đây

   Quy định lớp học là gì?

Học viên luôn cần mang theo: 

1️⃣ Laptop và sạc 💻
2️⃣ Bút và các sổ ghi chú + sách bài tập Uplus đã cùng cấp 📝
3️⃣ Chuột máy tính và tai nghe 🖱️

Khác với cách học truyền thống, hầu hết các bài tập ở lớp sẽ được làm trên máy tính. Nhờ đó, kết quả sẽ được tự động tính toán và gửi ngay lập tức về cho giáo viên phân tích, đánh giá và phản hồi ngay khi học viên gặp khó khăn, thay vì phải đợi học viên làm xong toàn bộ rồi mới thu giấy để chấm. Nhờ đó các lỗi sai của học viên sẽ được can thiệp và cải thiện sớm hơn, hay nói cách khác "Sai một ly đi một mét" thay vì "Sai một ly đi một dặm"

Lưu ý, các công cụ phần mềm của Uplus cũng rất dễ sử dụng và giáo viên sẽ hướng dẫn cách sử dụng dần dần cho các bạn trong quá trình học kèm theo video clip hướng dẫn để tham khảo khi cần thiết.

Các bạn vẫn có thể lựa chọn làm các bài tập Reading, Listening ra giấy trước rồi mới nhập lên để được chấm điểm sau nếu chưa quen. Học viên vẫn sẽ được cung cấp bộ tài liệu gồm: Sổ ghi chú, Đề Test từ Cambridge khi bắt đầu khóa học.

Nếu chưa có chuột máy tính và tai nghe, bạn có thể tham khảo các sản phẩm này

tại đây

   Đồ dùng cần mang theo mỗi buổi học là gì?

Mỗi buổi học kéo dài 2.5h, sau khi kết thúc buổi học sẽ có khoảng 4-5 bài tập liên quan đến nội dung đã học. Các bài tập này có thể được thực hiện trong khoảng 2 - 2.5h.

Giữa các ngày học (T2 - T5, T3 - T6, T4 - CN) sẽ có 2-3 ngày nghỉ, nên mỗi ngày nghỉ bạn chỉ cần dành khoảng 1-1.5h để hoàn thành bài tập 💪🏻

   Cần dành bao nhiêu thời gian làm bài tập về nhà?

Format

Bài test theo đúng format IELTS (được giáo viên trực tiếp hướng dẫn cách làm trước khi làm bài)

Chất lượng

Bài kiểm tra chất lượng, phản ánh đúng trình độ của học viên.

Kết quả

Nhận kết quả và được tư vấn lộ trình, giải đáp thắc mắc ngay sau khi hoàn thành bài kiểm tra.

Hoàn toàn miễn phí

Hoàn toàn miễn phí, có thể thực hiện Online/Offline tùy nhu cầu của học viên.

Xem thêm về Quy trình test đầu vào và tư vấn tại Uplus

GỬI THÔNG TIN

Tuyển sinh đại học
Tốt nghiệp đại học
Du học
Công việc
Mục đích khác, vui lòng ghi rõ phía dưới 🔽
Đặt lịch trải nghiệm phương pháp, hệ thống phần mềm (45 phút)
Đặt lịch test đầu vào theo format IELTS (2 tiếng)
Nhận thông tin về cam kết đầu ra, phương pháp, điểm đặc biệt của Uplus
Nhận các chương trình ưu đãi học phí
Nhận thông tin khác (vui lòng ghi rõ phía dưới) 🔽
Sáng (9h - 12h)
Chiều (13h - 17h)
Tối (21h30 - 22h30)
Sớm nhất có thể

Để lại thông tin để chúng mình liên hệ bạn nhé!

2. Mục đích học IELTS của bạn?

1. Chào bạn, cho mình biết tên của bạn nhé? *

4. Số điện thoại (Zalo) hoặc Link Facebook của bạn để chúng mình liên hệ lại nhé! *
VD: SDT 0982966824 - www.facebook.com/thaiduyminh77

3. Bạn muốn chúng mình liên hệ lại để?

5. Bạn muốn Uplus liên hệ tư vấn vào lúc nào? Bạn có thể ghi ngày giờ mong muốn cụ thể ở phần Other/Mục khác nếu muốn *

6. Bạn còn câu hỏi nào thêm cho Uplus không?

Trải nghiệm phương pháp, hệ thống phần mềm, bài test chuẩn IELTS
và được tư vấn miễn phí lộ trình phù hợp

Theo dõi Uplus English trên các mạng xã hội

098 296 6824 (Mr. Minh)

Capital Garden, số 102, Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội

uplus.com.vn@gmail.com

http://www.uplus.com.vn